III. 14. Gminna Biblioteka Publiczna w Besku

Gminna Biblioteka Publiczna w Besku znajduje się w dawnym Domu Ludowym w Besku (ul. Kolejowa 56/6). Istnieje od ponad pół wieku – pierwszy wpis w inwentarzu bibliotecznym został dokonany w czerwcu 1956 r.

Pierwszą opiekunką biblioteki była Kazimiera Kornasiewicz, następnie Wereszczyńska (brak imienia), Teresa Dębińska i Barbara Rybczak. Od lipca 1989 r. kierownikiem biblioteki jest Teresa Kornasiewicz.

Biblioteka gminna liczy 9817 książek (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.), do 2008 r. posiadało dwa tytuły prasowe, obecnie nie prowadzi prenumeraty gazet i czasopism.

Podstawowym celem istnienia tej placówki kulturalnej to gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajaniu potrzeb informacyjnych edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców gminy. Zapewnia także bezpłatny dostęp do Internetu. Z biblioteki – usytuowanej tuż przy szkole – korzystają przede wszystkim uczniowie (lektury, książki młodzieżowe i modne bestsellery) i ludzie starsi.

Coraz bardziej powszechna informatyzacja wymusza stosowanie nowych technologii gromadzenia i przetwarzania danych oraz dostępu do kultury. Biblioteka planuje zakup programu bibliotecznego, działającego w sieci z innymi bibliotekami, co pozwoli na zamawianie i wypożyczanie książek przy pomocy sieci internetowej.[1]

 

[1] Informacje od kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Besku, Teresy Kornasiewicz.