III. 12. Stowarzyszenie Promocji Kultury „Wspólnota”

Powstałe 19 stycznia 2003 r. Stowarzyszenie Promocji Kultury „Wspólnota” działa społecznie, promując szeroko pojętą kulturę chrześcijańską – wielu członków Stowarzyszenia działa równocześnie w ruchu Odnowy w Duchu Świętym (pod nazwą: Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego w Besku).

Lokalowo (i prawnie) mieści się przy ul. Starowiejskiej 64, posiada swoje numery REGON i NIP.

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na czynnych i honorowych. Do obowiązków członka należy między innymi przestrzeganie postanowień statutu, regularne opłacanie składek członkowskich oraz czynne uczestnictwo w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Najważniejszą władzą Stowarzyszenia jest Zarząd wybierany w czasie Walnego Zgromadzenia wszystkich członków oraz Komisja Rewizyjna wybierana co 3 lata. Obecnym prezesem „Wspólnoty” jest Tomasz Jaślar, zaś w skład Zarządu wchodzą: Marcin Kornasiewicz i Barbara Iżowska.

 

Cele Stowarzyszenia zawarte są w jego statucie; przede wszystkim jego działania ukierunkowane są na:

  • inicjowanie i promowanie działań kulturalnych na terenach wiejskich (poprzez rozbudzanie wrażliwości kulturalnej i tworzenie alternatywy dla spłyconej masowej kultury),
  • promowanie chrześcijańskiej edukacji i kultury, wartości chrześcijańskich i opartego na Ewangelii wzorca trwałej i zdrowej moralnie rodziny oraz społeczeństwa,
  • wspieranie artystów ludowych,
  • krzewienie szacunku dla spuścizny kulturowej wsi,
  • budzenie proekologicznej świadomości w środowisku wiejskim – oraz
  • działalność charytatywną (wolontariat).

 

Stowarzyszenie „Wspólnota” swoje cele realizuje głównie poprzez organizowanie koncertów, festynów, pokazów, wystaw, zbiórek i aukcji.

27 kwietnia 2004 r., na pierwszym zorganizowanym przez Stowarzyszenie koncercie w hali sportowej LKS w Besku wystąpił Kabaret Moralnego Niepokoju. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, co dało organizatorom spotkania dużo radości i zarazem zmobilizowało do dalszych działań. Trzeba podkreślić, że członkowie kabaretu zgodzili się wystąpić za bardzo niską cenę (którą zresztą w dużym stopniu pokryli lokalni sponsorzy).

Zachęceni powodzeniem członkowie „Wspólnoty” organizują 23 maja 2004 r. kolejną imprezę, na która tym razem zapraszają świetny zespół „Mate.O”.[1] Impreza odbyła się na placu przy OSP w Besku, gromadząc wielu młodych ludzi z Beska i okolic.

Tradycją „Wspólnoty” stało się organizowanie od 2007 r. wspólnego przywitania przez mieszkańców Beska Nowego Roku; kiedyś wszyscy spotykali się na „Placu przy Kopcu”, zaś od 2009 r. na placu przy Urzędzie Gminy w Besku. Tam przy muzyce trwa nocna zimowa zabawa sylwestrowa, wspólne odliczanie sekund do Nowego Roku, wzajemne życzenia i pokaz sztucznych ogni.

 

6 lipca 2008 r. członkowie Stowarzyszenia zorganizowali w formie warsztatowej „Piknik Kulturalny”, podczas którego każdy mógł przynieść i pochwalić się tym, czym się interesuje. W trakcie warsztatów wykwalifikowana kadra uczyła np. samodzielnego wykonywania biżuterii, malowania na szkle, tańców z ogniem, jazdy na quadach i wielu innych ciekawych rzeczy. Piknik zakończył się koncertem zespołów: „Trzecia Godzina Dnia” (TGD) i „ARCI.PL”. Również ta impreza cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, wzięła w niej udział masa mieszkańców gminy i okolicznych miejscowości, zaś zgromadzone środki przeznaczono na potrzeby Stowarzyszenia

Miesiąc później, 10 sierpnia tegoż roku, Stowarzyszenie zorganizowało „Reggae nad Wisłokiem”; podczas koncertu wystąpiły zespoły grające muzykę chrześcijańską, soulową i reggae: „Anti Babylon System”, „Clay” i Jafia Namuel. Występy odbywały się w plenerze.

 

8 sierpnia 2010 r., w niedzielę, „Wspólnota” zorganizowała w parku przy ul. Kościelnej cieszący się niezwykłym powodzeniem koncert dziecięcego zespołu „Arka Noego”. Poza nimi zagrali także „Maleo Reggae Rockers” i „No Longer Music” – międzynarodowa grupa muzyków i artystów (z USA, Nowej Zelandii, Brazylii, Holandii, Australii i Polski) od ponad 20 lat występującą pod tą nazwą. Występ „No Longer Music” to swego rodzaju spektakl teatralny, pełen efektów specjalnych, na które składają się muzyka, taniec, światło, obraz oraz gra aktorów.

 

Stowarzyszenie „Wspólnota” organizuje również spotkania o charakterze charytatywnym i edukacyjnym, prowadząc współpracę z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi i sportowymi, organizuje spotkania, szkolenia i sympozja oraz imprezy sportowo-kulturalne, a także o charakterze religijnym (np. spotkania dla młodzieży i rodziców osób przygotowujących się do bierzmowania, połączonych z konferencją nt. wiary oraz muzyką i śpiewem).[2]

 

 

[1] Skrótowiec utworzony od imienia i nazwiska Mateusza Otremby (ur. 1977), polskiego wokalisty, gitarzysty, fotografika, kompozytora i autora tekstów, a także „lidera uwielbienia” we Wspólnocie Chrześcijańskiej „Genesis” w Poznaniu. Występował także jako solista z chórem TGD („Trzecia Godzina Dnia”). Mateusz Otremba jest baptystą, jego żoną jest Natalia Niemen (córką Czesława Niemena); piosenki „Mate.O” śpiewane są w kościołach i na licznych festiwalach. Główne płyty: Totalne uwielbienie (1998), Jesteś dobry dla mnie (2002), Grace of God (2004), Piosenki Młodych Wojowników (2004) i Zapominam siebie (2006).

[2] Oprac. na podst. pracy magisterskiej H. Kornasiewicz (Kornasiewicz Honorata, Kulturalny rozwój miejscowości Besko. Kielce 2009, s. 70-73) oraz informacji od członków „Wspólnoty”.