III. 11. LKS „Przełom” Besko

Prawdziwy sport uszlachetnia, tworzy zdrową rywalizację, kieruje naturalną ludzką skłonność do zwyciężania i osiągania sukcesu w bezpieczny nurt fizycznej rywalizacji. Jest także czynnikiem niesamowicie integrującym lokalną społeczność i pomimo różnych incydentów – podnoszącym kulturotwórczą rolę wsi.

 

W pierwszych latach po II wojnie światowej życie sportowe w Besku skupiło się głównie na piłce nożnej i piłce siatkowej, brak zaś było organizacji, które w zorganizowany sposób prowadziłyby rozgrywki i skupiały wokół siebie działalność sportową społeczeństwa. Ale już od 1946 r. we wsi powstaje pomysł, by powołać do życia organizację, w ramach której można by uprawiać zorganizowany już sport.

 

W połowie 1948 r. założony został „Ludowy Zespół Sportowy Besko”, z wiodącą sekcją piłki nożnej, gdyż ta dyscyplina cieszyła się największą popularnością w społeczeństwie i była dostępna dla większości mieszkańców, w tym głównie młodzieży. Inicjatorami powołania LZS w Besku i członkami pierwszego Zarządu byli: Czesław Błoński, Stanisław Czupiej, Kazimierz Folcik, Bronisław Jaśkiewicz, Jan Kornasiewicz, Stanisław Kozak, Eugeniusz Mermer, Józef Mermer, Roman Mermer, Stanisław Mermer, Stanisław Pelczar i Stanisław Walus.

 

W tym też roku drużyna z Beska została zgłoszona do rozgrywek o mistrzostwo klasy „C”. W klasie tej drużyna występowała ponad 15 lat. W latach 60. grali w niej m. in.: Stanisław Szul, Stanisław Łącki, Józef Gogniat, Stanisław Rakuś, Z. Rajter, Adam Mermer, Bolesław Marszałek. Mecze rozgrywano wówczas na trzech przystosowanych do tego celu boiskach: w byłym parku dworskim, obok kładki i na najlepszym – po lewej stronie byłej cerkwi.

Walczono również w klasie „B”, gdzie rywalizowano m. in. z Brzozowem i Zagórzem; do historii przeszedł pojedynek o utrzymanie się w klasie „B” z Bażanówką (wiosną 1966 r.) wygrany na wyjeździe 2:1. Do Bażanówki wyjechało wtedy z Beska ponad 300 kibiców.

W 1952 r. w Sanoku powstaje Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, której członkiem z ramienia LZS Besko został Zbigniew Szałankiewicz. W 1954 r. Gromadzka Rada Narodowa w Besku udostępniła młodzieży w miarę równe pastwisko, na którym po wyrównaniu terenu można było grać w piłkę nożną.

W latach 1948-1964 do najbardziej aktywnych działaczy (w tym członków poszczególnych zarządów) należeli m. in.: Stanisław Barszczowski, Czesław Błoński, Eugeniusz Czupiej, Idzi Dąbrowski, Edward Dziubaszewski, Piotr Filarowski, Antoni Folcik, Edward Folcik, Kazimierz Folcik, Stanisław Folcik, Józef Gogniat, Józef Kapłon, Julian Kapłon, Kazimierz Kielar, Edward Knurek, Zdzisław Kopecki, Bolesław Kornasiewicz, Jan Kornasiewicz, Stanisław Kozak, Zbigniew Kozak, Edward Kwiatkowski, Józef Kwiatkowski, Jan Lewandowski, Stanisław Łącki, Bolesław Marszałek, Eugeniusz Mermer, Józef Mermer, Roman Mermer, Ryszard Mermer, Stanisław Mermer, Tadeusz Nycz, Stanisław Pelczar, Mikołaj Płatek, Jan Polański, Stanisław Rakuś, Edward Rymarowicz, Eugeniusz Rymarowicz, Eugeniusz Skubel, Lesław Szajna, Edward Szałankiewicz, Jan Szałankiewicz, Zbigniew Szałankiewicz, Stanisław Szul, Antoni Szybka, Bolesław Szybka, Józef Szybka, Stanisław Śpiewla, Stanisław Wais, Stanisław Walus, Tadeusz Zawada, Józef Zawojski, Bogdan Ziemiański, Józef Zubik, Mikołaj Żółkiewicz i Stanisław Żyłka.

 

Składy osobowe zarządów i działaczy zmieniały się bardzo często, stad trudno jest wiarygodnie ustalić nazwiska prezesów, składy i lata działania zarządów LZS Besko w latach 1948-1966.

 

Na początku lat 60. grono działaczy, skupione wokół ówczesnego prezesa Zbigniewa Szałankiewicza, przy współpracy z Gromadzką Radą Narodową w Besku, postanowiło wybudować prawdziwy stadion, tak wtedy potrzebny młodzieży i starszym, a przede wszystkim wsi.

W 1965 r. przystąpiono do jego budowy, by już w 1966 r. na płycie nowo powstałego boiska piłkarskiego rozegrać pierwsze mecze. W roku 1967 od strony Wisłoka zostały wybudowane trybuny. W kolejnych latach klub wzbogacił się o szatnię ze świetlicą – tu większość prac wykonali m. in. Stanisław Deńko, Stanisław Gac, Czesław Kijowski i Józef Kijowski. Wczesną wiosną 1975 r. zorganizowano intensywne porządkowanie obiektu, malowanie siatek, słupków bramek, odchwaszczanie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych. Na apel zarządu LZS z prezesem Bolesławem Marszałkiem w ramach czynu społecznego wyznaczono boisko do piłki siatkowej oraz odmalowano pawilon sportowy. Po wykonaniu tych intensywnych prac przyszła pora na oddanie do użytku obiektu sportowego.

W celu należytego przygotowania obiektu powołano społeczny komitet, któremu przewodniczył prezes Bolesław Marszałek. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło 22 lipca 1975 r. Stadion wyglądał bardzo okazale. Mimo pochmurnej pogody na otwarciu byli m. in.: Barbara Wojciechowska, naczelnik Urzędu Gminy w Zarszynie, Stanisław Guzik, wiceprezes Rady wojewódzkiej LZS oraz przedstawiciele miejscowych instytucji i organizacji. Przecięcia wstęgi dokonała Barbara Wojciechowska, zaś historię budowy obiektu przedstawił członek zarządu LZS Stanisław Rakuś. W uznaniu zasług dla rozwoju sportu wiejskiego, wielu działaczy zostało odznaczonych pamiątkowymi medalami zarządu LZS. Otwarciu obiektu towarzyszyło wiele imprez sportowych, które z zainteresowaniem obserwowali licznie zgromadzeni mieszkańcy Beska; uzyskany dochód (25000 zł) przeznaczono na działalność klubu.

 

Od 1948 r. do jesieni 1973 r. drużyna piłkarska brała udział w rozgrywkach jako LZS Besko.

26 stycznia 1975 r. podczas kolejnego zebrania LZS, Stanisław Banek zgłosił wniosek, by LZS nosił nazwę charakterystyczną dla tej ziemi – „Przełom”, co przyjęto bez zastrzeżeń. Nazwa klubu LZS „Przełom” Besko przetrwała do 1 lipca 1976 r., gdy po podpisaniu umowy sponsorskiej przez prezesa klubu Bolesława Marszałka z miejscowym zakładem pracy – Państwowym Ośrodkiem Maszynowym w Besku (reprezentowanym przez dyr. Leopolda Mieleckiego i dyr. Zbigniewa Stapińskiego) – zmieniono ją na walnym zebraniu na Ludowy Klub Sportowy „Pomowiec” Besko. Członkami założycielami klubu byli: Stanisław Banek, Krystyna Fundament, Zofia Guzik, Adam Kielar, Józef Kijowski, Jan Kornasiewicz, Kazimiera Kornasiewicz, Stanisław Kozak, Jan Krępulec, Józef Kurpiel, Stanisław Łącki, Bolesław Marszałek, Adam Mermer, Józef Mermer, Stanisław Mularczyk, Marian Niemiec, Stanisław Polański, Stanisław Rakuś, Józef Rybicki, Henryk Semeniuk, Józef Skubel, Stanisława Skubel, Zbigniew Stapiński, Jerzy Szałankiewicz i Zbigniew Szałankiewicz. 30 sierpnia 1976 r., po decyzji Wojewódzkiej Federacji Sportu, funkcjonujący pod nową nazwą Ludowy Klub Sportowy „Pomowiec” Besko z sekcjami piłki nożnej, podnoszenia ciężarów, lekkiej atletyki i szachów został przyjęty do Wojewódzkiej Federacji Sportu w Krośnie.

Nazwa „Pomowiec” figurowała w nazwie klubu do roku 1995. Z uwagi na upadek zakładu patronackiego (POM Besko), na zebraniu sprawozdawczym Andrzej Szałankiewicz zgłosił wniosek przywrócenia starej nazwy „Przełom”, który – po zarządzeniu głosowania przez przewodniczącego Stanisława Małka – przyjęto większością głosów. Od 18 stycznia 1995 r. beski klub figuruje pod nazwą Ludowy Klub Sportowy „Przełom” Besko. Nazwa ta obowiązuje do chwili obecnej.

 

Na przełomie lat 60. i 70. klub reprezentują jedynie piłkarze grający w kl. „C”, powstaje także drużyna juniorów, zaś po podjęciu pracy w szkole podstawowej przez Jana Mackę (w 1971 r.) – drużyna trampkarzy, którą z pasją prowadził. W 1975 r. seniorzy, trenowani przez Jana Mackę, awansują do klasy „B”. W 1976 r. także drużyna piłkarzy awansowała do klasy „A”, podobnie jak juniorzy Beska.

 

W kolejnych latach, zarząd klubu postawił przed sobą nowe zadania. W drugiej połowie lat 70. (1976-79) działalność sportowa w Besku poszerza się o kolejną dyscyplinę: podnoszenie ciężarów. Treningi i zawody odbywały się w budynku szkoły podstawowej, a od 1978 r. na terenie hali sportowej koło stadionu. Zawodnicy LZS-u występowali w rozgrywkach ligi międzyokręgowej, stanowiąc bezpośrednie zaplecze pierwszoligowej „Sanoczanki”, zaś największe sukcesy odnosili: Wacław Gierad, Zdzisław Gierad, Edward Kielar, Marian Kielar, Stanisław Kornasiewicz, Józef Szałankiewicz, Bolesław Wacław, którzy zdobywali tytuły na ogólnopolskich spartakiadach młodzieży.

 

W związku z brakiem miejsca na działalność sekcji podnoszenia ciężarów, jesienią 1976 r. bescy działacze postanowili wybudować siłownię. Według pomysłu miała to być niewielka sala o wymiarach 12 x 6 m, powstała z rozbudowy i modernizacji istniejącej już szatni.

Jednak przy poparciu ze strony Marka Wilka, ówczesnego dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki w Krośnie, postanowiono w czynie społecznym wybudować dużą halę gimnastyczną o wymiarach 24 x 12 m. Jesienią 1976 r. powołano komitet budowy, w listopadzie zaś położono kamień węgielny pod budowę obiektu, którego koszt przewidywano na 180000 zł. Pierwszy etap budowy zakończono przed pierwszym śniegiem. Wczesną wiosną 1977 r. ekipy montażowe Państwowego Ośrodka Maszynowego w Besku (głównego wykonawcy inwestycji) zamontowały metalowe konstrukcje, a do budowy przystąpiła ekipa budowlana Józefa Kijowskiego. Tak całą budowę opisał Jan Ciupka:

W listopadzie 1976 roku wykonano w czynie społecznym ławy fundamentowe pod przyszłą halę. Pracowali wszyscy członkowie zarządu i klubu. Wiosną 1977 roku ekipa montażowa POM Besko pod nadzorem Stanisława Banka montowała metalową konstrukcję, a następnie do prac budowlanych przystąpiła ekipa budowlana Józefa Kijowskiego – członka zarządu LZS.

Prace przybiegały sprawnie i szybko, a to dzięki ogromnemu zaangażowaniu znacznej grupy działaczy na czele z niezmordowanym, „małym – wielkim” człowiekiem Bolesławem Marszałkiem. Był on siłą napędową budowy, majstrem, kierownikiem, a jak trzeba było zwykłym pracownikiem. Załatwiał, przy znacznej pomocy Stanisława Polańskiego, bo w tamtych czasach było naprawdę trudno, materiały budowlane, mobilizował do pracy nie tylko sportowców, ale wszystkich mieszkańców Beska, uzgadniał w Urzędzie Gminy w Zarszynie sprawy finansowe. Ze znaczącą pomocą dla Bolka przychodzi POM, a szczególnie dyrektorzy: Henryk Semeniuk, Leopold Mielecki i Zbigniew Stapiński oraz naczelnik gminy Zarszyn mgr Barbara Wojciechowska.[1]

 

Jednocześnie z halą sportową powstawały trybuny, także budowane w czynie społecznym. Konstrukcję stalową trybuny wykonali, pod nadzorem Stanisława Banka, pracownicy POM: Józef Kurpiel, Józef Nycz, Andrzej Szałankiewicz. Tylną ścianę widowni wymurowali także w czynie społecznym: Andrzej Banek, Józef Fedio, Józef Marszałek i Jan Oberc. Trybunę pokryto wtedy eternitem, który kładli: Adam Kornasiewicz, Józef Mikosz i Józef Szybka.

W następnym roku rozpoczęto budowę hoteliku klubowego na 35 miejsc noclegowych w celu zabezpieczenia socjalno-bytowego ewentualnych gości. Po ukończeniu budowy zarząd postanowił także wybudować budynek, w którym znalazłoby się zaplecze gastronomiczne.

Ogromny wkład pracy w te działania wnieśli działacze, decydenci i sponsorzy: prezes klubu Bolesław Marszałek, dyrektorzy POM Besko: Henryk Semeniuk, Leopold Mielecki i Zbigniew Stapiński, dyrektor WKFiT Marek Wilk oraz członkowie zarządu: Stanisław Polański, Stanisław Kozak, Józef Kijowski i Józef Rybicki. Oprócz wyżej wymienionych osób cały skład zarządu aktywnie brał udział w tym przedsięwzięciu (m. in. poza wcześniej wymienionymi: Stanisław Banek, Stanisław Depa, Adam Kielar, Stanisław Kozak, Jan Macko, Stanisław Małek, Józef Niekowal, Marian Niemiec, Stanisław Polański, Stanisław Rakuś, Andrzej Szałankiewicz i Edward Szybka). 16 lipca 1978 r. nastąpiło uroczyste otwarcie, a mieszkańcy Beska mogli oglądać w całej okazałości nowy obiekt Ludowego Klubu Sportowego „Pomowiec” Besko.

Tak tę uroczysta chwilę opisały lokalne „Nowiny” (17 lipca 1978 r.):

Wczoraj w Besku w województwie krośnieńskim przekazano do użytku piękny pomnik społecznej aktywności mieszkańców wsi – nowoczesną halę sportową wraz z zapleczem obiektów towarzyszących. Obok pełnowymiarowej hali w budynku znalazły pomieszczenia szatnie oraz duża świetlica i zaplecze noclegowe dla 30 sportowców. Obiekt o wartości 5 mln złotych przy społecznym wkładzie z górą 2,5 mln złotych powstał w ramach czynu społecznego mieszkańców Beska, członków miejscowego LKS „Pomowiec” i załogi POM. Inicjatorami i realizatorami przedsięwzięcia była grupa działaczy, spośród których na wyróżnienie zasługują zwłaszcza: Bolesław Marszałek, Stanisław Banek, Kazimiera i Jan Kornasiewiczowie, Stanisław Polański, Marian Niemiec, Stanisław Rakuś i Stanisław Kozak. Przekazanie do użytku hali sportowej w Besku miało bardzo staranną oprawę.[2]

 

Wiosną 1980 r. rozpoczęto kolejną inwestycje – budowę rezerwowego boiska sportowego, które umiejscowiono obok ówczesnej strzelnicy sportowej, po lewej stronie Wisłoka. Budowa i organizacja tego boiska wymuszona została coraz większym obciążeniem płyty głównej, na której rozgrywano mecze wszystkich drużyn.

W latach 80. zarząd klubu wspólnie z zakładem POM w Besku i przy współpracy PKUWiM Besko dokonał zadaszenia dwóch części trybun.

 

W jesieni 1979 r., na wniosek zarządu klubu skierowany do Rady Wojewódzkiej LZS, postanowiono przy LKS „Pomowiec” Besko utworzyć pierwszą w ówczesnym województwie krośnieńskim sekcję zapasów w stylu wolnym. W pamięci beskich działaczy i mieszkańców na długo pozostanie pobyt w Besku reprezentacji olimpijskiej Polski w zapasach w stylu klasycznym wiosną 1980 r. Drużyna narodowa przez siedem dni trenowała pod okiem Andrzeja Suprona, przygotowując się do olimpiady w Moskwie.

Pierwszym trenerem i twórcą beskich sukcesów w zapasach był nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej Leon Jasiński, którego do pracy tutaj „ściągnięto” aż z Elbląga. Po rocznym okresie przygotowawczym, już wiosną 1980 r. sekcja rozpoczyna starty w lidze Makroregionu Małopolska. Największe sukcesy zapaśnicy odnieśli w latach 1982-83 – 8. miejsce Andrzeja Szałankiewicza, 7. – Bogdana Żółkiewicza na ogólnopolskim turnieju juniorów młodszych w Łomży, 1. miejsce Wojciecha Filipowicza i 2. miejsce Kazimierza Folcika na turnieju Makroregionu Małopolska w Dębicy. Drużyna w punktacji ogólnej zajęła na tym turnieju 2. miejsce, wyprzedzając Kraków. Największe osiągnięcia w tej dyscyplinie miał jednak Łukasz Kieroński – późniejszy zawodnik „Wisłoki” Dębica i „Legii” Warszawa (której barw bronił również Józef Skubel), brązowy medalista mistrzostw Polski i reprezentant Polski „B”. Poza nim także świetnie spisywali się Jacek Józefczyk i Robert Tabisz, osiągając wicemistrzostwo Polski Zrzeszenia LZS oraz Mariusz Fedio i Ryszard Zajączkowski, którzy uzyskali uprawnienia instruktorów zapasów. W 1982 r. trener Leon Jasiński rezygnuje z dalszej działalności, zajęcia od tego czasu prowadzą zawodnicy – Mariusz Fedio i Ryszard Zajączkowski. Później sekcja została rozwiązana ze względu na wycofanie się ze współfinansowania przez Radę Wojewódzką LZS.

 

W latach 70. i 80. w ramach klubu działała również sekcja szachowa, której zawodnicy, prowadzeni przez instruktora Andrzeja Danysza, walczyli z powodzeniem w rozgrywkach klasy okręgowej, a następnie trzeciej ligi. Młodzi szachiści występowali również w wielu turniejach polskich i zagranicznych, odnosząc w nich znaczące sukcesy. Trzon drużyny stanowili m. in.: Ewa Filarowska, Zyta Filarowska, Andrzej Filarowski, Dariusz Filarowski, Lesław Gałkowski, Marian Gołkowski, Marta Kostka, Bogdan Krupianik, Jerzy Krupianik, Stanisław Roman, Marzena Rybicka, Józef Rybicki, Katarzyna Szybka, Mieczysław Zakarczmenny, Agnieszka Zubik, Danuta Zubik, Mikołaj Żółkiewicz. Sekcja została rozwiązana na początku lat 90-tych.

Ponadto przy LKS „Pomowiec” Besko istniała sekcja lekkiej atletyki.

 

W związku ze sponsorowaniem klubu przez Państwowy Ośrodek Maszynowy w Besku, zawodnicy klubu wielokrotnie startowali w imprezach organizowanych przez Zrzeszenie Zakładów Technicznej Obsługi Rolnictwa (ZZTOR). Już na początku lat 70. drużyna z Beska awansowała do turnieju półfinałowego w Chełmnie, gdzie po jednym zwycięstwie i dwóch porażkach zajęła 4. miejsce w Polsce. Jednak już w następnej edycji mistrzostw piłkarze z Beska po przejściu przez eliminacje awansowali do finału krajowego w Błażejewku k. Poznania, gdzie zdobyli brązowe medale – sukces wywalczyli m. in.: Adam Kielar, Stanisław Mularczyk, Józef Saczewski, Józef Skubel, Edward Szybka; trenerem był Władysław Lągawa. Ostatnie Igrzyska ZZTOR Makroregionu Małopolska odbyły się w Besku w 1987 r. W dwudniowych zawodach reprezentacja „Pomowca” Besko jako województwo krośnieńskie zajęła pierwsze miejsce, wyprzedzając reprezentacje województw: rzeszowskiego, nowosądeckiego, przemyskiego, zamojskiego i tarnobrzeskiego.

 

Dla zdecydowanej większości mieszkańców gminy, nie tylko kibiców, wyłącznie piłka nożna decydowała o doniosłości i sile sportu w danej społeczności. Trener Jan Macko po wprowadzeniu w 1976 r. drużyny seniorów do klasy „A”, przystąpił do pracy z juniorami. W krótkim czasie stworzył drużynę, która startując z pozycji średniaka w „A” klasie zajęła pierwsze miejsce w sezonie 1977-1978 i na trzy kolejki przed końcem rozgrywek zapewniła sobie pierwszy w historii klubu awans do ówczesnej klasy regionalnej. W drużynie tej grali m.in.: Adam Białas, Krzysztof Deńko, Wojciech Filipowicz, Witold Kielar, Marek Kijanka, Julian Kijowski, Stanisław Małek, Leszek Mermer, Roman Mermer, Zbigniew Nycz, Waldemar Sałabun, Ryszard Szybka, Lesław Wolański i Marek Wróbel. W klasie tej drużyna juniorów występowała jeszcze trzykrotnie (dwukrotnie w latach 80. oraz w sezonie 1998/1999), mając za rywali renomowane drużyny: „Stal” Mielec, „Stal” Rzeszów, „Resovię” Rzeszów, „Karpaty” Krosno i „Stal” Stalową Wolę.

Drużyna seniorów kilkakrotnie dochodziła do klasy „O”, m.in. pod koniec lat 70. i na początku lat 80., gdy trenerem był Władysław Lągawa, a w drużynie występowali m. in.: Adam Jaślar, Edward Kielar, Czesław Kruszyński (były zawodnik „Śląska” Wrocław, „Pogoni” Szczecin i „Karpat” Krosno), Józef Mikosz, Eugeniusz Pomykała, Antoni Szybka, Ryszard Szybka i Jan Walus.

W latach 1987-1988, gdy drużynę prowadził trener Zdzisław Bobko, dzięki sponsorom (POM Besko i „Igloopol” Besko) zawodnicy pięciokrotnie przebywali na letnich i zimowych obozach kondycyjnych, dwukrotnie w Myczkowcach i trzykrotnie w Wołkowyi w ośrodkach POM-u.

W latach 80. i 90. drużyna przez cały czas występowała w klasie rozgrywkowej „A”. Pracowali z nią wówczas trenerzy: Adam Jaślar, Ireneusz Jaślar i Edward Szybka, a w podstawowym składzie grali m. in.: Andrzej Ciepły, Zbigniew Gac, Grzegorz Gazdowicz, Andrzej Kijowski, Wiesław Marszałek, Jerzy Płatek i Rafał Szałankiewicz.

 

W 1984 r. z inicjatywy Adama Gecla powstał w telewizji popularny program „Piłkarska kadra czeka”, który miał na celu propagowanie wśród młodzieży sportu na terenach wiejskich, w szczególności jednak piłki nożnej. W programie tym wzięło udział wiele istniejących drużyn z Podkarpacia, wśród nich znalazło się również i Besko (trampkarze i juniorzy), które najwyżej w swych rozgrywkach awansowało do finału. Piłkarze z Beska dwukrotnie rywalizowali o trzecie miejsce – w 1985 r. podczas pierwszej edycji „Pomowiec” Besko przegrał z „Viktorią” Kobylany 0:1, w 1990 r. wygrał z „Szarotką” Uherce 8:5 w rzutach karnych.

Drużyna juniorów rokrocznie uczestniczyła również w organizowanych z okazji święta pracy „Turniejach pierwszomajowych” o Puchar Naczelnika Gminy Zarszyn (a po utworzeniu gminy – Wójta Gminy Besko), z których przywożono zawsze puchary i dyplomy, czego dowodem jest spora ich kolekcja w świetlicy klubowej.

Jako ciekawostkę związaną z drużyną można podać, że w połowie lat 80. w meczu z reprezentacją „Brzozowii” Brzozów, na boisku drużyny z Beska występowało aż jedenastu zawodników noszących nazwisko Szybka (bramkarz Ryszard oraz zawodnicy w polu: Tadeusz, Stanisław, Edward, Józef, Jerzy, Zbigniew, Józef, Antoni, Wiesław i Zdzisław).

 

Drużyna seniorów w latach 90. występuje w klasie „A”, od wielu lat bezskutecznie próbując uzyskać awans do klasy wyższej. W latach 90. jednak cała działalność skupiała się na utrzymaniu stanu posiadania, gdyż sponsorzy przestali inwestować w sport, a sytuacja ekonomiczna w kraju nie pozwalała na rozwój infrastruktury sportowej.

 

Ważnym dniem w historii LKS „Przełom” Besko był 28 września 1996 r., gdy Besko było gospodarzem Wojewódzkiego Spotkania Pokoleń z okazji 50-lecia Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. W hali sportowej spotkali się najbardziej zasłużeni działacze sportowi środowiska wiejskiego z całego ówczesnego województwa krośnieńskiego.

W roku 1998 drużyna zajęła III miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo klasy „A”, a barw jej bronili: Ryszard Banek, Grzegorz Gazdowicz, Mariusz Gazdowicz, Ireneusz Jaślar, Dariusz Kołek, Tomasz Kuzian, Grzegorz Marszałek, Wojciech Pasternak, Tomasz Płatek, Florian Semenowicz Rafał Szałankiewicz i Piotr Winiarski,.

 

Od roku 2000 w LKS „Przełom” Besko trenuje i bierze udział w rozgrywkach piłkarskich około stu zawodników w trzech grupach wiekowych: seniorów, juniorów starszych i juniorów młodszych. Piłka nożna w Besku nie kończy się wiekowo na seniorach – bardzo prężnie działają również starsi zawodnicy zrzeszeni w klubie „oldbojów”, którzy co roku rozgrywają po kilka towarzyskich meczów.

 

W sezonie 2002/2003 drużyna seniorów, będąca przez ponad 25 lat w klasie „A”, spadła do klasy „B”. Wpłynęło to jednak mobilizująco – zarówno na piłkarzy, jak też na działaczy. Po rocznym pobycie w tej klasie, drużyna powróciła w szeregi klasy „A” klasy, by po kolejnym roku w sezonie 2005/2006 przejść już do klasy „O”. Największy udział w tym awansie Besko zawdzięcza kapitanowi drużyny i jej najlepszym strzelcom: Florianowi Rymarowiczowi, Wojciechowi Pasternakowi, Pawłowi Jaślarowi, Michałowi Łąckiemu, Mirosławowi Malikowi, Arturowi Borkowskiemu oraz prowadzącemu drużynę od klasy „B”, trenerowi Tadeuszowi Niemcowi.

Obecnie w klubie działa tylko sekcja piłki nożnej, w której istnieje pięć drużyn: Seniorów, Juniorów i Trampkarzy (występujących w klasie „O”), prowadzonych przez trenera Pawła Jaślara – od 2006 r. doszły jeszcze dwie drużyny: Orlików i Żaków, również prowadzone przez trenera Jaślara. Oto skład wszystkich drużyn:

 • Seniorzy – pow. 18 lat: Artur Borkowski – bramkarz[3], Mateusz Dziok, Tomasz Hajduk, Dariusz Jęczkowski, Tomasz Jęczkowski, Mateusz Kielar, Szczepan Kielar, Szymon Knurek, Mateusz Kolanko, Michał Łącki, Mirosław Malik, Bartłomiej Marszałek, Wojciech Mikosz, Mateusz Oleniacz, Wojciech Pasternak – kapitan drużyny, Tomasz Płatek – bramkarz, Florian Rymarowicz, Marcin Rzeniszek i Paweł Szpiech – bramkarz. I trenerem jest Paweł Jaślar, II trenerem – Dariusz Jęczkowski. Drużynę od 2006 r. prowadzi Paweł Jaślar.
 • Juniorzy – od 15 do 18 lat: Maciej Białas – bramkarz, Rafał Bolanowski (ur. 1992), Rafał Bolanowski (ur. 1993), Kamil Bulanda, Michał Bulanda – bramkarz, Paweł Deńko, Mateusz Folcik – kapitan drużyny, Miłosz Fydryk, Patryk Gac, Łukasz Gębuś, Piotr Hajduk, Zenon Hajduk, Krzysztof Kasperkowicz, Seweryn Kijowski, Paweł Kornasiewicz, Wojciech Krężel, Tomasz Kwiatkowski, Patryk Laner, Dominik Libowicz, Marcin Pelczar, Piotr Rajchel – bramkarz, Krystian Szajna i Dawid Szałankiewicz.
 • Trampkarze – I i II klasa gimnazjum: Jakub Bolanowski, Łukasz Ćwiąkała, Konrad Kijowski, Karol Kijowski, Wacław Kijowski – kapitan drużyny, Miłosz Kuzianik, Jonasz Mermer, Szczepan Pelczar, Dawid Rajter, Kamil Suwała, Jakub Szczęsny – bramkarz, Wiktor Węgrzyn i Jakub Wołczański.

 

 • Orliki – od IV do VI klasy szkoły podstawowej: Łukasz Bolanowski, Piotr Deptuch, Filip Kijowski, Jakub Kijowski, Kacper Laner, Miłosz Kornasiewicz, Dominik Mermer, Miłosz Nycz, Rafał Nycz, Jakub Piwko, Paweł Porawski, Jakub Przybyła, Paweł Suwała, Szymon Rymarowicz, Piotr Tworzydło i Dominik Zajączkowski.
 • Żaki – dzieci z nauczania zintegrowanego (klasy I-III szkoły podstawowej), o zmiennym składzie drużyny.

 

Od 2009 r. LKS „Przełom” organizuje turniej piłkarski pod nazwą „Memoriał im. Jana Macki” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, organizowany w ramach programu: Razem na sportowo. Promocja sportu poprzez organizację dnia sportu. Memoriał przypomina sylwetkę niedawno zmarłego trenera, wybitnego wychowawcy i nauczyciela, bardzo zasłużonego dla beskiego sportu.

Przygotowane przez Pawła Jaślara dwie młodzieżowe drużyny – ze szkoły podstawowej (w składzie: Piotr Deptuch, Paweł Hajduk, Miłosz Korwasiewicz, Jakub Piwko, Paweł Porawski, Jakub Przybyła, Szymon Rymarowicz, Paweł Suwała i Dominik Zajączkowski) oraz z gimnazjum (w składzie: Kamil Bulanda, Miłosz Fydryk, Patryk Gac, Piotr Hajduk, Konrad Kijowski, Miłosz Kuzianik, Dominik Libowicz, Patryk Rymarowicz, Jakub Szczęsny i Wiktor Węgrzyn) radzą sobie doskonale na boisku, odnosząc duże sukcesy na stadionach w całym województwie.

 

Przez ponad 30 lat stadion – niegdyś LKS „Pomowiec” Besko, a potem „Przełom” Besko – służył także dzieciom i młodzieży szkolnej. Dopiero po dobudowaniu do szkoły pełnowymiarowej hali sportowej i nowoczesnego boiska o sztucznej nawierzchni szkoła przestała czynnie z niego korzystać.

W latach 2008-2010 beski stadion poddano generalnemu remontowi: wymieniono dach na hali sportowej i budynku hotelowym, całkowicie przebudowano budynki i trybuny, na których zamocowano siedzenia PCV, oświetlono płytę boiska, a cały obiekt ogrodzono. 20 września 2009 r. na stadionie odbył się koncert braci Pawła i Łukasza Golców, gromadząc setki fanów.

Obecnie, po dokonanym generalnym remoncie, beski kompleks sportowy odzyskał dawny blask, organizując imprezy sportowe i kulturalne. W skład kompleksu na wolnym powietrzu wchodzi boisko piłkarskie (93 x 54 m), boisko do piłki siatkowej, bieżnia (340 x 4 m) i widownia (miejsc siedzących – 450, miejsc stojących – 400). W budynkach swe miejsce znalazły: hala sportowa (24 x 12 m), szatnie dla gości i gospodarzy z zapleczem sanitarnym, świetlica klubowa, pomieszczenia biurowe i hotel sportowy.

Pod koniec 2010 r. zamontowano system alarmowy oraz monitoring wizyjny wszystkich obiektów na stadionie; prowadzić go będzie krośnieńska firma „Arma”

 

Kolorami klubowymi są barwy żółto-czarne. Adres klubu i stadionu: Ludowy Klub Sportowy „Przełom” Besko, 38-524 Besko, ul. Kolejowa 101. Strona internetowa klubu: http://przelom-besko.futbolowo.pl/menu,2,8,historia.html.

 

Poniżej zaprezentowano często zmieniające się składy zarządu beskiego LZS oraz składy komisji rewizyjnych:

 • Skład Zarządu LZS Besko w 1964 r.: przewodniczący: Zbigniew Szałankiewicz, członkowie Zarządu: Stanisław Barszczowski, Edward Dziubaszewski, Piotr Filarowski, Kazimierz Folcik, Stanisław Folcik, Edward Knurek, Jan Kornasiewicz i Tadeusz Nycz.
 • Skład Zarządu LZS Besko w 1966 r.: przewodniczący: Bolesław Marszałek (do 1968 r.), Tadeusz Kruczkiewicz (1968-1971), Stanisław Polański (od 1972 r.), członkowie Zarządu: Stanisław Barszczowski, Edward Dziubaszewski, Kazimierz Folcik, Maria Folcik, Bronisław Jaśkiewicz, Jan Kornasiewicz, Tadeusz Kruczkiewicz (od października 1967 r.), Stanisław Polański, Stanisław Rakuś, Kazimiera Stapińska, Stanisław Szul.
 • Skład Zarządu LZS Besko w 1972 r.: przewodniczący: Stanisław Polański, członkowie Zarządu: Józef Bury, Adam Kielar, Jan Kornasiewicz, Kazimiera Kornasiewicz, Jan Krępulec, Józef Łakus, Jan Polański, Stanisław Rakuś, Eugeniusz Rymarowicz, Czesław Szul. Komisja Rewizyjna: Edward Dziubaszewski, Piotr Filarowski, Kazimierz Folcik.
 • Skład Zarządu LZS „Przełom” Besko w 1975 r.: przewodniczący: Bolesław Marszałek, zastępca przewodniczącego: Adam Kielar, sekretarz: Stanisław Rakuś, skarbnik: Jan Krępulec, członkowie Zarządu: Stanisław Banek, Jan Czapliński, Krystyna Fundament, Józef Kijowski, Jan Kornasiewicz, Stanisław Polański. Komisja Rewizyjna: Józef Skubel (przewodniczący), Andrzej Kurpiel, Stanisław Mularczyk.
 • Skład Zarządu LKS „Pomowiec” Besko w 1977 r.: przewodniczący: Bolesław Marszałek, sekretarz: Stanisław Rakuś, członkowie Zarządu: Stanisław Banek, Krystyna Fundament, Stefan Kapłon, Józef Kijowski, Jan Kornasiewicz, Kazimiera Kornasiewicz, Stanisław Kozak, Marian Niemiec, Józef Rybicki, Stanisław Polański, Zbigniew Stapiński. Komisja Rewizyjna: Andrzej Kurpiel, Stanisław Mularczyk, Józef Skubel.
 • Skład Zarządu LKS „Pomowiec” Besko w 1979 r.: przewodniczący: Bolesław Marszałek, członkowie Zarządu: Krystyna Fundament, Adam Kielar, Józef Kijowski, Jan Kornasiewicz, Kazimiera Kornasiewicz, Stanisław Kozak, Stanisław Małek, Adam Mermer, Marian Niemiec, Stanisław Polański, Stanisław Rakuś,Józef Rybicki, Zbigniew Stapiński, Ryszard Szybka, Wiesław Szybka. Komisja Rewizyjna: Józef Skubel (przewodniczący), Stefan Kapłon, Andrzej Kurpiel.
 • Skład Zarządu LKS „Pomowiec” Besko w 1982 r.: przewodniczący: Bolesław Marszałek, zastępca przewodniczącego: Józef Niekowal, sekretarz: Stanisław Rakuś, skarbnik: Stanisława Skubel, członkowie Zarządu: Stanisław Banek, Adam Kielar, Jan Kornasiewicz, Stanisław Kozak, Andrzej Kurpiel, Adam Mermer, Marian Niemiec, Stanisław Polański, Józef Rybicki, Zbigniew Stapiński, Edward Teleżyński. Komisja Rewizyjna: Józef Skubel (przewodniczący), Stefan Kapłon, Stanisław Mularczyk.
 • Skład Zarządu LKS „Pomowiec” Besko w 1985 r.: przewodniczący: Bolesław Marszałek, zastępca przewodniczącego: Józef Niekowal, sekretarz: Stanisław Rakuś, skarbnik: Stanisława Skubel, członkowie Zarządu: Adam Kornasiewicz, Jan Kornasiewicz, Stanisław Kozak, Stanisław Małek, Marian Niemiec, Stanisław Polański, Józef Rybicki, Józef Skubel, Zbigniew Stapiński, Edward Teleżyński. Komisja Rewizyjna: Andrzej Kurpiel (przewodniczący), Stefan Kapłon, Stanisław Mularczyk.
 • Skład Zarządu LKS „Pomowiec” Besko w 1989 r.: przewodniczący: Bolesław Marszałek, zastępca przewodniczącego: Józef Niekowal, sekretarz: Stanisław Rakuś, członkowie Zarządu: Adam Kornasiewicz, Jan Kornasiewicz, Stanisław Kozak, Stanisław Małek, Marian Niemiec, Stanisław Polański, Józef Rybicki, Zbigniew Stapiński, Andrzej Szałankiewicz, Edward Szybka, Stanisław Szul, Edward Teleżyński. Komisja Rewizyjna: Andrzej Kurpiel (przewodniczący), Stanisław Mularczyk, Józef Skubel.
 • Skład Zarządu LKS „Pomowiec” Besko w 1992 r.: przewodniczący: Stanisław Depa, zastępca przewodniczącego: Adam Kielar, członkowie Zarządu: Zbigniew Gac, Ireneusz Jaślar, Stanisław Kornasiewicz, Stanisław Małek, Wojciech Małek, Wiesław Mermer, Jerzy Płatek, Tomasz Szuba. Komisja Rewizyjna: Bolesław Marszałek (przewodniczący), Józef Niekowal, Stanisław Polański.
 • Skład Zarządu LKS „Pomowiec” Besko w 1994 r.: przewodniczący: Stanisław Małek, zastępca przewodniczącego: Adam Kielar, członkowie Zarządu: Kazimierz Hajduk, Adam Jaślar, Ireneusz Jaślar, Stanisław Kornasiewicz, Wojciech Małek, Andrzej Szałankiewicz, Edward Szybka. Komisja Rewizyjna: Tomasz Szuba (przewodniczący), Ryszard Szybka, Jerzy Płatek.
 • Skład Zarządu LKS „Przełom” Besko w 1996 r.: przewodniczący: Adam Kielar, zastępcy przewodniczącego: Stanisław Kornasiewicz, Edward Szybka, sekretarz: Stanisław Małek, członkowie Zarządu: Kazimierz Hajduk, Ireneusz Jaślar, Zofia Kielar, Wiesław Mermer, Wojciech Małek, Jerzy Rodzinka, Andrzej Szałankiewicz. Komisja Rewizyjna: Stanisław Mularczyk, Stanisław Brodzicki, Ryszard Mazur.
 • Skład Zarządu LKS „Przełom” Besko w 1998 r.: przewodniczący: Adam Kielar, zastępcy przewodniczącego: Stanisław Kornasiewicz, Edward Szybka, sekretarz: Stanisław Małek, członkowie Zarządu: Adam Jaślar, Ireneusz Jaślar, Zofia Kielar, Jerzy Płatek, Jerzy Rodzinka, Józef Rybicki, Andrzej Szałankiewicz. Komisja Rewizyjna: Stanisław Mularczyk (przewodniczący), Stanisław Brodzicki, Ryszard Mazur.
 • Skład Zarządu LKS „Przełom” Besko w 1999 r.: przewodniczący: Bolesław Marszałek, zastępcy przewodniczącego: Józef Niekowal, Eugeniusz Rymarowicz, sekretarz: Stanisław Rakuś, skarbnik: Edward Szybka, członkowie Zarządu: Józef Folcik, Adam Jaślar, Adam Kornasiewicz, Andrzej Kurpiel, Stanisław Małek, Wiesław Mermer, Marian Niemiec, Jerzy Płatek, Emil Sudoł, Andrzej Szałankiewicz, Stanisław Szul. Komisja Rewizyjna: Stanisław Kozak (przewodniczący), Zbigniew Gac, Józef Skubel.
 • Skład Zarządu LKS „Przełom” Besko w 2002 r.: przewodniczący: Bolesław Marszałek, zastępca przewodniczącego: Józef Niekowal, sekretarz: Stanisław Małek, skarbnik: Edward Szybka, członkowie Zarządu: Edward Folcik, Józef Folcik, Adam Jaślar, Józef Kwiatkowski, Wojciech Małek, Wiesław Mermer, Stanisław Mularczyk, Marian Niemiec, Jerzy Płatek, Emil Sudoł, Andrzej Szałankiewicz, Stanisław Szul. Komisja Rewizyjna: Zbigniew Gac (przewodniczący), Florian Semenowicz, Andrzej Zajączkowski.
 • Skład Zarządu LKS „Przełom” Besko w 2006 r.: przewodniczący: Janusz Kwiatkowski, członkowie Zarządu: Adam Białas, Andrzej Kijowski, Łukasz Łącki, Stanisław Małek, Arkadiusz Nycz, Wojciech Pasternak, Jerzy Płatek, Tomasz Płatek, Florian Rymarowicz, Wojciech Sokołowski. Komisja Rewizyjna: Bogdan Koczwara, Paweł Mermer, Tomasz Szuba.
 • Obecny skład Zarządu LKS „Przełom” Besko (2010 r.): przewodniczący: Adam Białas, zastępca przewodniczącego: Łukasz Łącki, skarbnik: Wojciech Sokołowski, członkowie Zarządu: Andrzej Kijowski, Stanisław Małek, Paweł Mermer, Arkadiusz Nycz, Wojciech Pasternak, Florian Rymarowicz, Tomasz Szuba, Tomasz Libowicz. Komisja Rewizyjna: Tomasz Płatek, Roland Nycz, Piotr Koczwara. Sztab szkoleniowy: trener I: Paweł Jaślar, trener II: Dariusz Jęczkowski, kierownik I drużyny: Damian Baran, masażysta I drużyny: Sławomir Mermer.[4]

(Źródło: http://www.gimbes.pl)

 

 

 

 

 

[1] Ciupka Jan, Z dziejów sportu w Besku w latach 1948-2008. Besko 2008, s. 30.

[2] „Nowiny” z 17 lipca 1978 r.

[3] Zmarł na białaczkę w kwietniu 2011 r., w wieku 25 lat.

[4] Cały podrozdział dot. sportu oprac. na podstawie: Jan Ciupka, Z dziejów sportu w Besku w latach 1948-2008. Besko 2008, s. 11-23. Uzupełniono informacjami ze strony internetowej LKS „Przełom” Besko oraz informacjami od trenera Pawła Jaślara i członka zarządu Arkadiusza Nycza.