III. 9. Orkiestra Dęta przy OSP Besko

Strażacka orkiestra dęta powstała w latach 20. XX w. z inicjatywy ówczesnego wójta, Bartłomieja Fidlera, ks. Bolesława Hołuba, kierownika szkoły męskiej – Józefa Kisielewicza oraz dzierżawcy beskiego majątku – Lewickiego. Była to pierwsza orkiestra polska w Besku, bowiem już wcześniej istniała we wsi orkiestra ruska.

Pierwsze instrumenty dla dwunastu członków orkiestry zostały zakupione przez dzierżawcę Lewickiego we Lwowie. Pierwszym kapelmistrzem był Różański, muzyk wojskowy z II Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku, który pracę swą wykonywał nieodpłatnie. Oprócz niego orkiestrę kształcił niejaki Dosznik, a następnie nauczyciel z Beska Zygmunt Schmidt, który ją prowadził aż do wybuchu II wojny światowej. Przed II wojną światową w orkiestrze grali m. in.: Piotr Bobak, Józef Ciepły, Kazimierz Kapłon, Henryk Kieroński, Jan Kijowski, Julian Kijowski, Józef Kozak, Antoni Mermer, Antoni Krupianik, Jan Kwiatkowski, Marcin Kwiatkowski, Stanisław Kwiatkowski, Józef Skotnicki, Franciszek Skubel, Antoni Szałankiewicz, Grzegorz Szałankiewicz, Józef Szałankiewicz, Józef Trzaskoś i Piotr Zawojski.

 

II wojna światowa przerwała działalność beskiej orkiestry, zniszczeniu uległy instrumenty muzyczne, zresztą ówczesny czas nie sprzyjał muzykowaniu. Problemem stało się przetrwanie okupacyjnej rzeczywistości. Po 1945 r. zaczęło się poszukiwanie ukrytych instrumentów muzycznych. Odnaleziono ich czternaście. Kiedy we wsi nastąpił względny spokój, Zarząd OSP pod kierownictwem prezesa Jana Mermera, komendanta Józefa Kielara, sekretarza Tadeusza Lei (kierownika szkoły) i skarbnika Stanisława Knurka rozpoczął starania, mające doprowadzić do reaktywowania orkiestry.

Nauka gry na instrumentach odbywała się początkowo w budynku miejscowej szkoły podstawowej, a później w wyremontowanym domu ludowym. Postanowiono, by do orkiestry zatrudnić na stałe kapelmistrza. Pierwszym kapelmistrzem po wojnie został Ferdynand Poprawa z Sanoka. Był to człowiek bez reszty oddany muzyce, jednocześnie wymagający i umiejący utrzymać dyscyplinę wśród członków orkiestry. W założonej od nowa w 1950 r. orkiestrze grali m. in.: Bronisław Brodzicki (bas), Kazimierz Chynał (klarnet), Stanisław Czupiej (werble), Władysław Dziubaszewski (klarnet), Michał Fedio (tenor), Tadeusz Kielar (klarnet), Józef Kijowski (bas), Stanisław Kijowski (alt), Stanisław Knurek (tenor), Bolesław Kornasiewicz (klarnet), Stanisław Kornasiewicz (klarnet), Zbigniew Kozak (alt), Józef Kwiatkowski (alt), Stanisław Kwiatkowski (alt), Józef Mazur (tenor), Bronisław Mermer (klarnet), Stanisław Mermer (czynele), Gerard Polański (werble), Józef Skubel (klarnet), Edward Szałankiewicz (klarnet), Stanisław Szałankiewicz (bas), Józef Szul (klarnet), Kazimierz Szybka (bęben), Stanisław Szyndler (alt), Władysław Teleżynski (alt) i Józef Zawojski (tenor). Konserwatorem instrumentów został Władysław Kielar. Wsparcia nowej orkiestrze udzielali członkowie przedwojennego składu: Władysław Kapłon, Józef Kozak, Jan Mermer i Piotr Zawojski.

Gdy pierwszy raz po wojnie ten zespół wystąpił na publicznym przemarszu, na twarzach wielu osób pojawiło się wzruszenie i radość z faktu, iż w ich miejscowości po latach wojennej przerwy znowu zagrała własna orkiestra dęta.

W 1953 r. zakupiono nowe pulpity, klarnety i bas, a w dwa lata później książeczki marszowe. W 1957 r. w składzie orkiestry występowali m. in.: Bronisław Brodzicki, Kazimierz Chynał, Stanisław Czupiej, Michał Fedio, Mieczysław Fydryk, Kazimierz Kielar, Tadeusz Kielar, Józef Kijowski, Julian Kijowski, Stanisław Kijowski, Antoni Knurek, Stanisław Knurek, Józef Krupianik, Stanisław Mermer, Edward Szałankiewicz, Józef Szul, Kazimierz Szybka, Józef Śliwa, Stanisław Teleżynski i Józef Zawojski.

W roku 1965 oddano do użytku nową remizę. W uroczystości tej wzięła udział cała orkiestra dęta, która do chwili obecnej tu właśnie odbywa swoje próby. Trzeba dodać, że członkowie orkiestry są jednocześnie członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Besku.

 

Beska orkiestra dęta towarzyszy niemal wszystkim ważniejszym wydarzeniom wsi, zarówno kościelnym, jak też i świeckim.

W 1967 r. z uwagi na kłopoty finansowe OSP w Besku zaprzestano szkolenia nowych członków orkiestry. Mimo to jej członkowie nadal grali, uświetniając różne uroczystości.

W połowie lat 70. ubiegłego wieku orkiestrę dętą dotknęły ponownie kłopoty finansowe, czego konsekwencją był przez cztery lata brak kapelmistrza. Mimo tych niedogodności, orkiestra nadal grała na uroczystościach wiejskich, gminnych, pogrzebowych i kościelnych. W tym czasie beska orkiestra ściśle współpracowała z orkiestra dęta działającą przy Zakładach Przemysłu Skórzanego Spółdzielni Pracy „ASKO” w Rymanowie oraz z orkiestrą dętą z Zarszyna.

Przez pewien czas orkiestrą dyrygował Kazimierz Szajna z Beska. W końcu lat 70. ponownie kapelmistrzem został Ferdynand Poprawa, jednak z uwagi na chorobę, krótko pełnił swoją funkcję. Zastępuje go jego wychowanek, Władysław Teleżyński z Beska, późniejszy dyrygent orkiestry dętej przy Zakładach Kopalnictwa Nafty i Gazu w Sanoku. Po nim funkcję kapelmistrza sprawował Jan Myśliwiec z Rymanowa.

Od 1988 r. beską orkiestrę dętą przez ponad dwadzieścia lat prowadził Maciej Kandefer, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rymanowie.

Rozwój orkiestry możliwy był dzięki zakupowi instrumentów i opiece, jaką zapewnili jej OSP w Besku i Urząd Gminy w Besku. Cześć brakujących instrumentów zakupiono od byłych orkiestr dętych („Krosnolen” w Krośnie i „Gamrat” w Jaśle). Wszyscy członkowie orkiestry noszą mundury strażackie, a szkolenia odbywają się w remizie strażackiej. Próby niezmiennie odbywają się w piątki o godz. 20.00 i trwają 2-3 godziny; przed ważnymi występami próby, oczywiście, odbywają się częściej.

 

Patrząc z perspektywy czasu na zmieniający się skład orkiestry dętej, można powiedzieć, że co trzeci chłopiec z Beska grał (lub nadal gra) w zespole. Od kilkunastu lat widać tam również dziewczęta. Muzykują zwykle całe rodziny, a można być niemal pewnym, że jeśli w składzie orkiestry był ojciec rodziny, to znajdą się tam jego synowie, a zapewne i córki. To piękny, rodzinny zwyczaj, kultywowany już od wielu lat.

Szczególnie dużo młodzieży wyszkolił kapelmistrz Maciej Kandefer: do jego uczniów należeli m. in.: Szczepan Ciepły, Michał Czech, Marcin Kapłon, Grzegorz Kielar, Krzysztof Kielar, Leszek Kielar, Konrad Kopecki, Daniel Kornasiewicz, Marcin Kornasiewicz, Wojciech Kurpiel, Mariusz Krupski, Kamil Mermer, Grzegorz Mroczkowski, Michał Mroczkowski, Szczepan Mroczkowski, Tadeusz Mroczkowski, Tomasz Mroczkowski, Wojciech Mroczkowski, Agnieszka Szałankiewicz, Andrzej Szałankiewicz, Adam Szul, Andrzej Szul, Krzysztof Szybka, Sebastian Szyndler, Kamil Śmietana, Błażej Ziemiański i wielu innych.

 

W ciągu kilkudziesięciu lat swej działalności orkiestra dęta z Beska brała udział w kilkuset uroczystościach państwowych i kościelnych: w dożynkach gminnych, ówczesnych (l maja, 22 lipca) i dzisiejszych (3 maja i 11 listopada) świętach państwowych oraz kościelnych: Boże Ciało, Boże Narodzenie, Wielkanoc, dzień św. Floriana, prymicje beskich księży, 50-lecie kapłaństwa ks. proboszcza Jana Mikosza, wizytacje biskupów. Podczas wizytacji biskupiej w 2001 r., gdy orkiestra grała podczas bierzmowania, wizytujący parafię ks. bp Stefan Moskwa wyrzekł znamienne słowa do członków orkiestry:

Ksiądz Kilar, pochodzący z niedalekiego Rymanowa, zawsze mi powtarzał: „Są dwie rzeczy, których nie mogę sobie odmówić w życiu: klusek z mlekiem i muzyki orkiestry dętej”.

 

Tradycją stał się udział orkiestry dętej w czasie mszy prymicyjnych księży pochodzących z Beska, Mymonia i Poręb – w 1980 r. w czasie prymicji dwóch braci: ks. Witolda Mroczkowskiego (grali m. in.: Kazimierz Chynał, Jan Ciepły, Roman Czech, Michał Fedio, Tadeusz Kopecki, Józef Kornasiewicz, Stanisław Kornasiewicz, Jan Krężel, Józef Kwiatkowski, Stanisław Mermer, Józef Skubel, Edward Szałankiewicz, Zbigniew Szałankiewicz, Edward Twardy i Józef Zawojski) i w 1991 r., gdy swe prymicje odbywał ks. Andrzej Mroczkowski (tu grali m. in.: Adam Chynał, Kazimierz Chynał, Jan Ciepły, Roman Czech, Lech Fal, Grzegorz Kielar, Leszek Kielar, Tadeusz Kopecki, Józef Kornasiewicz, Stanisław Kornasiewicz, Jan Krężel, Stanisław Mermer, Władysław Rysz, Józef Skubel, Edward Szałankiewicz, Zbigniew Szałankiewicz, Stanisław Teleżyński i Józef Zawojski; dyrygował Maciej Kandefer). Także w 1992 r., w trakcie wyświęcenia pochodzących z Beska sióstr zakonnych, Małgorzaty Mermer i Ewy Walus, członkowie orkiestry uświetnili tę uroczystość.

 

Członkom orkiestry w Besku szczególnie zapadł w pamięci udział zespołu w niezapomnianym dniu 10 czerwca 1997 r. w Krośnie, w czasie pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II. Członkowie beskiej orkiestry przygotowali na tę uroczystość 30 różnych melodii kościelnych i marszowych. Beska orkiestra wyjechała do Krosna o godzinie drugiej po północy, by około godziny czwartej zająć miejsca w sektorze zerowym. Przed główną uroczystością odbyły się trzy próby (trzecią, generalną, obserwował ks. abp Józef Michalik). Na krośnieńskim lotnisku ogromną zespoloną orkiestrą (1300 muzyków) dyrygował ks. Mieczysław Gniady, wykładowca muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Do dziś w sercach uczestniczących w tym przeżyciu muzyków pozostały głębokie wspomnienia z tego wielkiego wydarzenia, jakim była wizyta następcy św. Piotra w Krośnie.

 

W 1998 r., w czasie wesela Leszka Kielara, członka orkiestry, uroczyste „Sto lat” odegrała młodej parze młodsza część zespołu, m. in.: Jan Ciepły, Michał Czech, Roman Czech, Marcin Kapłon, Krzysztof Kielar, Andrzej Knurek, Konrad Kopecki, Józef Kornasiewicz, Stanisław Kornasiewicz, Zbigniew Kozak, Mariusz Krupski, Kamil Mermer, Grzegorz Mroczkowski, Michał Mroczkowski, Szczepan Mroczkowski, Tadeusz Mroczkowski, Wojciech Mroczkowski, Józef Skubel, Edward Szałankiewicz, Andrzej Szul, Sebastian Szyndler, Kamil Śmietana, Stanisław Teleżyński i Błażej Ziemiański. Całością dyrygował oczywiście Maciej Kandefer.

 

Orkiestra dęta w Besku przez dziesięciolecia wypracowała pewne tradycje, przekazywane młodszemu pokoleniu – należą do nich: wspólne śniadanie dla członków orkiestry i strażaków po rezurekcji, bezinteresowna obsługa uroczystości pogrzebowych dla tych, którzy muzykowali w orkiestrze oraz ich ojców, coroczne odegranie „Sto lat” oraz marsza w dniu imienin ks. proboszcza oraz Władysława Kielara (byłego prezesa i konserwatora instrumentów). Stało się już tradycją, iż co roku orkiestra, na zaproszenie byłego proboszcza, ks. Jana Barana, uświetniała uroczystości odpustowe w sanktuarium maryjnym w Jaśliskach, zaś po uroczystej sumie i procesji członków orkiestry czekał wspólny obiad.

 

W 2000 r., w czasie obchodów jubileuszu 50-lecia, do orkiestry dętej OSP w Besku należeli: Maciej Kandefer (kapelmistrz), Adam Chynał (kornet), Kazimierz Chynał (klarnet), Jan Ciepły (kornet), Szczepan Ciepły (alt), Michał Czech (bas F), Roman Czech (perkusja), Michał Fedio (baryton), Marcin Kapłon (alt), Krzysztof Kielar (alt), Leszek Kielar (kornet), Andrzej Knurek (czynele), Konrad Kopecki (klarnet), Tadeusz Kopecki (saksofon), Daniel Kornasiewicz (klarnet), Józef Kornasiewicz (kornet), Marcin Kornasiewicz (kornet), Stanisław Kornasiewicz (kornet), Zbigniew Kozak (tuba F), Jan Krężel (alt), Mariusz Krupski (tenor), Wojciech Kurpiel (tuba B), Józef Kwiatkowski (bas B), Kamil Mermer (saksofon), Grzegorz Mroczkowski (baryton), Szczepan Mroczkowski (saksofon), Tadeusz Mroczkowski (kornet), Tomasz Mroczkowski (kornet), Wojciech Mroczkowski (saksofon), Władysław Rysz (tenor), Marcin Semenowicz (suzafon), Józef Skubel (klarnet), Mateusz Szafran (saksofon altowy), Wiesław Szafran (saksofon), Agnieszka Szałankiewicz (flet), Andrzej Szałankiewicz (werbel), Edward Szałankiewicz (tenor), Zbigniew Szałankiewicz (alt), Anna Szmyd (klarnet), Adam Szul (saksofon), Krzysztof Szyndler (saksofon), Sebastian Szyndler (kornet), Andrzej Szul (saksofon), Krzysztof Szybka (puzon), Sławomir Szybka (kornet), Barbara Śmietana (klarnet), Kamil Śmietana (klarnet), Stanisław Teleżyński (alt), Roman Walus (kornet), Katarzyna Wojtasik (klarnet), Józef Zawojski (tenor) i Błażej Ziemiański (saksofon).

W czasie uroczystości 50-lecia, większość z nich została za swoje zasługi odznaczona medalami.

Skład orkiestry nigdy nie jest stały, przez cały czas się zmienia. Aby nie dopuścić do pewnej luki pokoleniowej, zawsze na początku roku szkolnego organizowany jest nowy nabór dzieci i młodzieży od 10 do 15 lat, które w przyszłości chciałyby grać w beskiej orkiestrze dętej. Warunkiem przyjęcia do „grupy juniorów” jest pozytywny wynik egzaminów praktycznych, polegających m. in. na sprawdzeniu poczucia rytmu i krótkiej rozmowie nt. zainteresowań muzycznych i wyrażeniu zgody na ewentualny udział w orkiestrze.

Zajęcia dla młodych muzyków odbywają się w każdą środę, najpierw prowadzone są zajęcia indywidualne, a po ich zakończeniu rozpoczyna się próba „małej orkiestry”, podczas której młodzież przygotowuje się do grania w profesjonalnej, „dorosłej” orkiestrze dętej.

 

W połowie dekady do orkiestry doszły nowe, młode osoby. W 2009 r. beska orkietra strażacka liczyła 56 osób i grała w nastepującym składzie: Mateusz Białas (klarnet), Wojciech Borkowski (tenor), Kazimierz Chynał (klarnet), Szczepan Ciepły (tuba), Michał Czech (bas F), Diana Fydryk (klarnet), Magdalena Grzywacz (flet), Tomasz Kapłon (puzon), Jarosław Kielar (tenor), Katarzyna Kielar (klarnet), Szymon Kielar (klarnet), Grzegorz Kijanka (puzon), Krzysztof Kijanka (kornet), Milena Kochańska (saksofon altowy), Tadeusz Kopecki (saksofon), Honorata Kornasiewicz (saksofon altowy), Marcin Kornasiewicz (kornet), Marcin Kornasiewicz (trąbka), Stanisław Kornasiewicz (kornet), Łukasz Kramarz (tenor), Jan Krężel (alt), Seweryn Krupski (tenor), Katarzyna Kwiatkowska (waltornia), Józef Kwiatkowski (bas F), Jakub Libowicz (kornet), Jadwiga Mermer (saksofon), Grzegorz Mroczkowski (puzon), Tadeusz Mroczkowski (trąbka), Tomasz Mroczkowski (kornet), Wojciech Mroczkowski (saksofon), Paweł Pelczar (puzon), Daria Rysz (saksofon altowy), Ewelina Rysz (puzon), Marcin Semenowicz (suzafon), Józef Skubel (klarnet), Mateusz Szafran (saksofon altowy), Wiesław Szafran (saksofon), Andrzej Szałankiewicz (perkusja), Anna Szałankiewicz (saksofon altowy), Arkadiusz Szałankiewicz (tenor), Elżbieta Szałankiewicz (saksofon), Grzegorz Szałankiewicz (waltornia), Seweryn Szałankiewicz (kornet), Witold Szałankiewicz (alt), Filip Szczudlik (puzon), Adam Szul (saksofon), Krzysztof Szybka (puzon), Mieszko Szybka (saksofon), Sławomir Szybka (saksofon), Katarzyna Wojtasik (klarnet), Grzegorz Wołczański (klarnet), Mateusz Wołczański (trąbka), Piotr Wołczański (klarnet), Błażej Ziemiański (saksofon), Łukasz Ziemiański (saksofon altowy) i Małgorzata Ziemiańska (klarnet).[1]

 

10 marca 2009 r. orkiestra dęta wygrała gminny projekt Międzypokoleniowe warsztaty muzyczne, polegający na szkoleniu młodzieży do 16 roku życia. Dotacja na szkolenie i umundurowanie wyniosła 10 tys. zł.

 

Jesienią 2009 r. odszedł zasłużony, wieloletni kapelmistrz, Maciej Kandefer. Od grudnia 2009 r. nowym kapelmistrzem – do maja 2013 r. był Jerzy Florek z Górek, obecnie zaś Szymon Kielar z Beska

 

25 lipca 2010 r. Orkiestra Dęta OSP w Besku obchodziła swoje 60-lecie. W jej skład wchodzi 53 osoby: Beata Banaś (klarnet), Maciej Białas (perkusja) Beata Borkowska (saksofon), Wojciech Borkowski (tenor), Łukasz Chynał (trąbka) Kazimierz Chynał (klarnet), Szczepan Ciepły (tuba), Michał Czech (bas F), Adrian Feleńczak (alt), Kamil Feleńczak (klarnet), Diana Fydryk (klarnet), Karolina Fydryk (saksofon), Miłosz Fydryk (perkusja), Mariola Hedesz (klarnet), Tomasz Kapłon (puzon), Jarosław Kielar (tenor), Katarzyna Kielar (klarnet), Szymon Kielar (klarnet), Jakub Knurek (trąbka), Marcin Kornasiewicz (kornet), Agnieszka Kortyna (wokalistka), Seweryn Krupski (tenor), Katarzyna Kwiatkowska (waltornia), Mateusz Kwiatkowski (saksofon), Szymon Kwiatkowski (alt), Tadeusz Mroczkowski (trąbka), Tomasz Mroczkowski (kornet), Wojciech Mroczkowski (saksofon), Kamila Niepewny (skrzypce, wokal), Tomasz Niepewny (tenor), Paweł Pelczar (puzon), Karol Pojnar (puzon), Katarzyna Pojnar (flet), Marcin Semenowicz (suzafon), Józef Skubel (klarnet), Joanna Smoleń (saksofon), Paweł Smoleń (saksofon), Andrzej Szałankiewicz (perkusja), Arkadiusz Szałankiewicz (tenor), Piotr Szałankiewicz (alt), Tomasz Szałankiewicz (alt), Witold Szałankiewicz (alt), Filip Szczudlik (puzon), Mieszko Szybka (saksofon), Sławomir Szybka (saksofon), Grzegorz Wołczański (klarnet), Mateusz Wołczański (trąbka), Piotr Wołczański (klarnet), Małgorzata Ziemiańska (klarnet). Adam Ziemiański (trąbka), Adrian Ziemiański (bas). Błażej Ziemiański (saksofon), Łukasz Ziemiański (saksofon altowy).

Gościnnie występowali: Damian Ciupa, Krzysztof Florek, Rafał Florek, Kamil Węgrzyniak, Krystian Węgrzyniak, Radosław Wroniak.[2]

 

Repertuar orkiestry jest dość szeroki i zróżnicowany. Dużą jego część stanowią marsze (wojskowe, weselne, żałobne) i utwory o tematyce religijnej. Utwory wykonywane są z okazji uroczystości państwowych, kościelnych oraz w czasie parad na przeglądach orkiestr dętych. Następna grupa utworów to wiązanki popularnych piosenek oraz pieśni patriotyczne i żołnierskie, wykonywane na akademiach i uroczystościach rocznicowych. Ponadto do repertuaru orkiestry należą znane polskie i zagraniczne standardy: walce W cudną księżycową noc i Noce i dnie, oraz Rock and Roll, Holiday in Rio, Hello, Dolly.

Ponadto, beska orkiestra w swoim repertuarze ma także utwory muzyki klasycznej i latynoamerykańskiej, prezentowane na różnych imprezach okolicznościowych. Jest to nieco inny rodzaj muzyki, toteż więcej się im poświęca czasu na próbach.

Orkiestra Ochotniczej Straży pożarnej może się pochwalić wieloma sukcesami, odniesionymi szczególnie w latach 90. i w nowym tysiącleciu, m. in.:

 • I miejsce w V wojewódzkim przeglądzie orkiestr dętych w 1996 r. w Besku (przybyły także zespoły zagraniczne);
 • II miejsce na regionalnym przeglądzie orkiestr dętych w Busku Zdroju w 1996 r.;
 • udział we wspólnym koncercie 1500 muzyków najlepszych 50 orkiestr OSP w Polsce, który odbył się 29 czerwca 1997 r. na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie;
 • dyplom „Za zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej” oraz nagrodę finansową (2 tys. zł) od Ministra Kultury i Sztuki Zdzisława Podkańskiego (29 czerwca 1997 r.);
 • udział orkiestry dętej na regionalnym przeglądzie orkiestr dętych w Busku Zdroju w 1998 r.;
 • udział w uroczystości poświęcenia pomnika Jana Pawła II w Krośnie;
 • udział w I Przeglądzie Międzypowiatowym Orkiestr Dętych w Jaćmierzu (27 czerwca 1999 r.);
 • III miejsce w I Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP Województwa Podkarpackiego w Besku, poprzedzony mszą św. na beskim stadionie (12 września 1999 r.); umożliwiło to beskiej orkiestrze udział w przeglądzie międzywojewódzkim;
 • ponowny udział orkiestry z Beska na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie w 2000 r., gdzie łącznie wystąpiło 2000 muzyków z całej Polski;
 • udział w koncercie orkiestr dętych z okazji 80. urodzin Jana Pawła II, który odbył się 18 maja 2000 r. w Wadowicach, w rodzinnym mieście Karola Wojtyły; na wadowickim rynku zgromadziło się 80 orkiestr strażackich z całej Polski, tworząc jedną orkiestrę, liczącą około 3 tys. muzyków;
 • udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Pruchniku (w czerwcu 2001 r.);
 • udział w Międzypowiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Iwoniczu Zdroju (20 czerwca 2001 r.);
 • udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Iwoniczu Zdroju (w lipcu 2003 r.);
 • koncert na rzeszowskim rynku w ramach imprezy letniej „Prezentacje gmin” (w sierpniu 2003 r.);
 • udział w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Krynicy (w lipcu 2004 r.),
 • udział w koncercie w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sanoku (11 stycznia 2004 r.);
 • udział w Jubileuszowym Koncercie „Strażacy Ojcu Świętemu w darze” – z okazji rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach (18 maja 2009 r.);
 • grudzień 2010 r. i styczeń 2011 r. – udział w spotkaniach opłatkowych w Besku oraz w uroczystej pasterce w kościele parafialnym;
 • 30 stycznia 2011 r. – uroczysty koncert kolęd i pastorałek w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Besku.[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od marca 2012 beskiej orkiestrze towarzyszą urocze mażoretki – dziewczęta z gimnazjum. Opiekę nad nimi sprawuje Adam Robel, twórca układów tabecznych i choreograficznych. Prowadzącą jest Kinga Niedobecka, za nią zaś swoją „musztrę” prezentują inne dziewczęta – m. in. Aleksandra Suwała, Marlena Szul, Patrycja Suwała, Angelika Kijowska, Wiktoria Przybyła ….

 

 

 

 

[1] Wg pracy magisterskiej Honoraty Kornasiewicz (Kornasiewicz Honorata, Kulturalny rozwój miejscowości Besko. Kielce 2009, s. 29-35.).

[2] Informacji na temat składu orkiestry strażackiej w Besku w roku 2010 udzielił prezes OSP Jan Jaślar, któremu bardzo dziękuję za poświęcony czas i wszystkie działania, mające na celu zarówno ewidencję członków OSP w Besku, Mymoniu i Porębach, jak i członków orkiestry strażackiej.

[3] Opracowano przede wszystkim wg informacji zawartych w książce Janusza Koniecznego (Konieczny Janusz, Zarys dziejów Orkiestry Dętej przy OSP Besko 1950-2000. Besko 2000, s. 13-41.) oraz w pracy magisterskiej Honoraty Kornasiewicz, członkini beskiej orkiestry dętej (Kornasiewicz Honorata, Kulturalny rozwój miejscowości Besko. Kielce 2009, s. 29-35.), bez szczegółowych odniesień przypisowych.