III. 6. Niepubliczne Przedszkole SS. Felicjanek w Besku

Niepubliczne Przedszkole w Besku prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek (jak brzmi oficjalna nazwa) to instytucja od dziesięcioleci wrośnięta w beski krajobraz.

Już od samego początku istnienia ochronki w Besku, tj. od 1884 r., instytucja ta spełniała trzy główne funkcje: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Codziennie od rana do godzin popołudniowych gromadziły się tu dzieci w wieku przedszkolnym, pod fachowym okiem sióstr. Ochronka przypominała nasze dzisiejsze przedszkole, zapewniając małym dzieciom opiekę i proste kształcenie oraz dobre wychowanie. Do dziś testament ks. Flaiszmana, praca ks. Stankiewicza i gest serca księcia Czartoryskiego wydają dobre owoce.

Pierwszą przełożoną zgromadzenia i jednocześnie wychowawczynią dzieci z ochronki, była s. M. Jupitera Mazurkiewicz, bardzo miła i lubiana przez najmłodszych. W pracy pomagały jej cztery inne siostry. Wkrótce jednak ilość sióstr zwiększyła się. Przedszkole rozwijało się coraz prężniej, stając się dla dzieci drugim domem, a panująca w nim atmosfera życzliwości, przyjaźni i otwarcia na „małego człowieka” dodatkowo wzbogacała rozwój powierzonych siostrom dzieci.

Przedszkole funkcjonuje do dzisiaj; nawet w czasach, gdy samorządy likwidowały przedszkola, lokalne beskie władze zawsze przychylnie patrzyły na tę oddaną dzieciom instytucję. Organem prowadzącym jest nadal Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, które działa jako placówka niepubliczna. Jest to placówka katolicka, realizująca program wychowania przedszkolnego, a organem sprawującym dydaktyczny nadzór nad przedszkolem jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

Pomieszczenia przedszkolne znajdują się na parterze (na piętrze mieszkają siostry), za budynkiem jest mały plac zabaw. Do przedszkola chodzą dzieci w wieku 3-5 lat. Rekrutacja prowadzona jest na zasadach powszechnej dostępności, a o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność składania podań. Placówka czynna jest od 6.30-15.30. Pracuje przez cały rok z wyjątkiem przerwy świątecznej i wakacyjnej.

 

Głównym celem przedszkola jest między innymi zapewnienie opieki, wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu, rozwijanie wrażliwości moralnej, kształtowanie umiejętności obserwacji, rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zapewnienie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego.

Jednym z głównych zadań przedszkola jest wszechstronny rozwój dziecka, stąd siostry opiekujące się dziećmi starają się, wraz z przedszkolakami, w pełni uczestniczyć w życiu kulturalnym wsi i gminy. Często siostry same organizują różne występy, wystawy czy spotkania integracyjne. Co roku we wrześniu organizowane jest „Uroczyste rozpoczęcie roku w przedszkolu”, witane są wtedy wszystkie dzieci, a szczególnie te, które po raz pierwszy przekroczyły ten próg. Dla maluchów to bardzo duże przeżycie.

 

W trakcie zajęć dzieci wykonują różnego rodzaju prace plastyczne, rozwijając swoje zdolności, a jednocześnie uczą się, bawiąc. W pracy z dziećmi siostry często wykorzystują różne dary natury, by dziecko zrozumiało, jak wspaniały i przedziwny jest świat, Boże dzieło.

W czasie zajęć plastycznych dzieci wykonują różne prace – malują obrazy farbami, kredkami lub flamastrami, wyklejają z papieru kolorowego, lepią z plasteliny, rzeźbią w glinie, wykonują figurki z nasion i owoców ziemi. Osiągnięcia dziecięcych starań wiszą na specjalnej gazetce, by mogły być podziwiane przez rodziców. Na zajęciach muzycznych dzieci uczą się nowych piosenek i zabaw, ćwiczą swój oddech, poczucie rytmu oraz koordynacje słuchowo-ruchową.

 

Gdy dopisuje pogoda, dzieci bawią się zwykle na świeżym powietrzu na placu zabaw, znajdującym się obok budynku przedszkola. Pod opieką sióstr wychodzą na spacery, podczas których poznają otaczającą je naturę i zmienność pór roku.

Już od najmłodszych lat dzieci są uczone szacunku dla rodziny, stąd też siostry organizują przedszkolne akademie okolicznościowe, na które zapraszani są, w zależności od święta, dziadkowie, rodzice lub inni krewni. Na takie uroczystości dzieci przygotowują wiersze, piosenki oraz własnoręcznie zrobione prezenty.

 

Dużo radości sprawia dzieciom w przedszkolu coroczna wizyta św. Mikołaja, który obdarowuje je prezentami. W zamian maluchy „obdarowują” miłego gościa wierszami i piosenkami. Co roku w okresie noworocznym organizowane jest przedszkolne spotkanie wigilijne oraz bal karnawałowy. Na Boże Narodzenie organizowane są jasełka, które z czułością oglądają rodzice, dziadkowie i krewni.

Przynajmniej dwa razy w roku do przedszkola zapraszani są z Rzeszowa aktorzy z Teatru Dziecięcego, którzy w pięknych strojach ilustrują przedszkolakom różne bajki. Do tej pory dzieci obejrzały m. in. Przygody sierotki Marysi i krasnoludków, Pimpusia Sadełko, Przygody wróbelka Elemelka, Królową Śniegu oraz poznały nowe bajki: Gwiazdkę, Na kłopoty środek złoty, Mój przyjaciel i Szkołę.

 

19 listopada 2008 r. w przedszkolu zorganizowano spotkanie z policjantem, promując akcje „Jestem bezpieczny”. Podczas pogadanki, dzieci zapoznały się z pracą policji, obejrzały sprzęt policyjny, używany przez funkcjonariuszy w pracy, ale przede wszystkim poznawały zasady bezpiecznego poruszania się na drodze.

W lutym 2009 r. beskie przedszkole wygrało projekt (w ramach programu integracji społecznej), którego celem jest organizacja zajęć uzupełniających dla dzieci w wieku przedszkolnym. Obejmuje różne aspekty wszechstronnej edukacji dziecka – zajęcia muzyczne prowadzi nauczyciel muzyki Łukasz Pęcak, zaś plastyczne – Bogdan Turek. Poza tym przewidziano wycieczkę do Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Hrendówka” w Odrzechowej, wyjazd do Bałtowskiego Parku Jurajskiego i zabawę integracyjną. W czasie trwania projektu dzieci uczestniczyły w Pierwszym Gminnym Przeglądzie Tradycji Wielkanocnych, wystawiając program słowno-muzyczny związany ze świętami Wielkiej Nocy. Projekt realizowano przez rok – od 9 września 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Koordynatorem całości jest dyrektor beskiego przedszkola s. Anna Zamorska.

 

Niepubliczne Przedszkole SS. Felicjanek w Besku prowadzone jest na bardzo wysokim poziomie; prócz zajęć, w których biorą udział wszystkie dzieci, istnieje możliwość zapisania dziecka na zajęcia dodatkowe (rytmiki, języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej).

Z pobytu w przedszkolu zadowoleni są wszyscy – zarówno dzieci, jak też ich rodzice, a na miejsce w nim trzeba czekać nawet rok.[1]

Tak codziennie spełnia się testament dobrego ks. Flaiszmana i dobra wola jego sukcesorów.

Trzeba także dodać, że 1 września 2009 r. w budynku dawnej poczty, obok Gimnazjum w Besku, otwarto punkt przedszkolny „Tęczowy świat dzieci”, dla dzieci od 3 do 5 lat, realizowany w ramach programu Dzieci w wieku przedszkolnym motorem rozwoju wsi Besko. Projekt będzie finansowany w latach 2009-2012 ze środków zewnętrznych i ma wynieść 230 tys. zł. Przedszkole przyjmuje dzieci w dni robocze w godzinach od 8.00 do 13.00. Opiekunką dzieci jest Anna Zubik.

 

 

 

[1] Oprac. na podst. pracy magisterskiej H. Kornasiewicz (Kornasiewicz Honorata, Kulturalny rozwój miejscowości Besko. Kielce 2009, s. 56-59.).