I. 2. Położenie, ludność i statystyka

Współczesne Besko to jednocześnie bardzo duża wieś, ale zarazem jedna z najmniejszych w Polsce gmin[1] – jej powierzchnia wynosi tylko 2960 ha, czyli 29,6 km2. Należy do powiatu sanockiego, stanowiąc zaledwie 2,25% jego powierzchni.

Ma trzy sołectwa: Besko, (23,7 km2, ok. 3800 osób), Mymoń (2,6 km2, ok. 370 osób) i Poręby (1,3 km2, ok. 190 osób). Zaludnienie gminy systematycznie wzrasta, pomimo ujemnych tendencji utrzymujących się w społeczeństwie. Poniżej zaprezentowano przyrost ludności gminy w ciągu ubiegłej dekady:

 

Rok i ludność Rok i ludność Rok i ludność Rok i ludność
2000 – 4292 2003 – 4343 2006 – 4366 2009 – 4407
2001 – 4361 2004 – 4351 2007 – 4373 2010 – 4425
2002 – 4345 2005 – 4342 2008 – 4375

 

W styczniu 2011 r. gminę Besko zamieszkiwało 4430 osób[2]. Oto statystyka mieszkańców gminy wg wieku i płci:

 

Wiek Mężczyźni Kobiety Razem
0-2 95 71 166
3 30 31 61
4-5 53 59 112
6 22 18 40
7 21 28 49
8-12 129 141 270
13-15 81 90 171
16-17 70 49 119
18 36 36 72
19-60 (kobiety) - 1343 1343
19-65 (mężczyźni) 1471 - 1471
>60 (kobiety) - 379 379
>65 (mężczyźni) 177 - 177
Ogółem 2185 2245 4430

 

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 145 osób na km². Stosunek płci odzwierciedla średnią ogólnopolską: kobiety – 50,7%, mężczyźni – 49,3%.[3]

 

Od wschodu gmina Besko sąsiaduje z gminą Zarszyn, od zachodu – z gminą Rymanów (powiat krośnieński), a od północy – z gminą Haczów (powiat brzozowski). Zewsząd otoczona jest przez niewielkie wsie i miasteczka – od północy graniczy z Bzianką i Wzdowem, od wschodu z Jaćmierzem i Zarszynem (byłe miasta), od południa z Odrzechową, Pastwiskami i Sieniawą, a od zachodu z Milczą, Łazami i miastem Rymanów.

 

W latach 1975-1998 Besko wraz z Mymoniem i Porębami wchodziło w skład województwa krośnieńskiego; należało wtedy do gminy Zarszyn. Słynny „rozwód” z gminą Zarszyn (w 1991 r.) zapoczątkował aktywny rozwój nowego organizmu państwowego i samorządowego.

 

Wójtem gminy od jesieni 2006 r. jest Mariusz Bałaban, który sprawuje swą funkcję także w obecnej kadencji, zaś obecnymi sołtysami (od 13 lutego 2011 r.): Bolesław Marszałek (Besko), Józef Ćwiąkała (Mymoń) i Urszula Przybyła (Poręby).

[1] Dla przypomnienia – najmniejszą gminą w Polsce jest gmina Jejkowice w pow. rybnickim; ma tylko 7,59 km²

[2] Besko – 4058 osób, Mymoń – 372 osoby (osoby zameldowane na pobyt stały, dane na 28 stycznia 2011 r.).

[3] Dane statystyczne z Urzędu Gminy Besko (dzięki uprzejmości Jana Jaślara).