Orkiestra Dęta OSP Besko

Początki Orkiestry Dętej OSP w Besku sięgają lat 20 ubiegłego wieku. Pierwszym kapelmistrzem został muzyk wojskowy – Różański. W tym okresie orkiestrę szkolił również Dosznik, a następnie do roku 1939 nauczyciel Szmyd.

W okresie okupacji orkiestra zawiesiła swoją działalność. Po zakończeniu działań wojennych Zarząd OSP rozpoczął starania o jej reaktywowanie. Funkcję kapelmistrza objął wówczas Ferdynand Poprawa, który związał się z orkiestrą na kilkadziesiąt lat. Konsekwencją w działaniu i dyscypliną wśród członków orkiestry zasłużył sobie na ogromny szacunek.

Wsparcia nowemu składowi, powstałej w 1950 roku Orkiestry Dętej, udzielili członkowie orkiestry z okresu międzywojennego: J. Kozak, W. Kapłon, P. Zawojski, i J. Mermer. Zakupiono wiele używanych instrumentów, które remontował Prezes Władysław Kielar. Dzięki jego pracy nawet bardzo zniszczone instrumenty nadawały się do użytku, wiele z nich służy jej członkom do dnia dzisiejszego. Oprócz Władysława Kielara wiele dla orkiestry zrobili J. Mermer (prezes OSP) i J. Kielar (komendant).

W połowie lat 70-tych dotknęły orkiestrę kłopoty finansowe, z tego powodu przez 4 lata nie posiadała ona kapelmistrza. W tym czasie współpracowała z orkiestrami z sąsiednich miejscowości oraz z orkiestrami zakładowymi. Pod koniec lat 70-tych ponowienie na stanowisko kapelmistrza wraca Ferdynand Poprawa, a gdy nie może już czynnie brać udziału w jej życiu stanowisko to obejmuje jego wychowanek Władysław Teleżyński.

Od 1988 roku stanowisko kapelmistrza obejmuje Maciej Kandefer. Orkiestra liczyła wówczas około 20 członków o średniej wieku 50 lat. W roku 2009, gdy Maciej Kandefer kończy swoją pracę w Besku, liczy ona około 50 członków o średniej wieku 20 lat.

W roku 2009 funkcję kapelmistrza objął Jerzy Florek. Obecnie kapelmistrzem jest Szymon Kielar (2013).

Członkowie Orkiestry Dętej są również członkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Orkiestra bierze udział w uroczystościach kościelnych, państwowych, strażackich na terenie gminy i w regionie. Do tradycji należą wspólne śniadania wielkanocne i wigilijne. Szczególnie w pamięci jej członkom zapadła obsługa muzyczna wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Krośnie.

Ogromnym wydarzeniem w historii polskiego pożarnictwa ochotniczego był koncert 1500 muzyków z najlepszych 40-tu orkiestr, który odbył się w 1997 rok w Warszawie. Udział w koncercie brała również Orkiestra Dęta z Beska. Ponadto orkiestra uczestniczyła w przeglądach wojewódzkich i regionalnych w Busku i Krynicy Zdroju, gdzie w 1996 roku zajęła II miejsce.

Nie można pominąć daty 18 maja 2000 roku. W tym dniu w Wadowicach, mieście rodzinnym Ojca Świętego Jana Pawła II, odbył się koncert orkiestr dętych pn. „Strażacy Ojcu Świętemu w darze”. Na wadowickim rynku zebrało się wówczas 80 orkiestr z całego kraju, wśród nich znalazła się również Orkiestra Dęta z Beska. Orkiestra brała udział w uroczystościach również w 2009 i 2010 roku.

Rozwój orkiestry możliwy jest dzięki opiece i wsparciu jakie zapewnia jej Urząd Gminy w Besku oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Za swoją wszechstronną działalność została doceniona przez Ministra Kultury i Sztuki, który przyznał jej dyplom: „Za zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej” oraz nagrodę finansową na zakup i remont instrumentów muzycznych.